Om oss

Om oss

Creativa Gemenskapens kooperativ är ett arbetsintegrerande socialt företag som bland annat erbjuder städservice, seniorstöd, lunch & catering. Vår största styrka är det sociala värdet. Våra verksamheter handlar om att skapa samhällsnytta. Som arbetsintegrerande socialt företag har vi som mål att genom delaktighet och arbete integrera människor i samhälle och arbetsliv. Vi skapar ständigt nya arbetstillfällen genom att utveckla befintlig verksamhet, hitta nya verksamhetsspår och etablera samarbeten med andra företag.

Tillsammans med ABF ingår Creativa Gemenskapen i projektet Kreativ Arbetsmarknad som har som mål att skapa arbeten till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Ladda ner: Beskrivning Kreativ Arbetsmarknad

Bakgrund

Under tre år drev ABF en social och kulturell mötesplats med finansiering från Europeiska socialfonden på Gemenskapen i Malmö. Målet med projektverksamheten var att skapa en plats som skulle kännas öppen och trygg för alla, även för dem som kom från hemlöshet, missbruk, lång arbetslöshet, kriminalitet, psykisk ohälsa etc. Här skulle ingen bli dömd för det som varit utan här satte vi fokus framåt. För vissa räckte det att få ett nytt sammanhang att komma till, andra deltog i våra studiecirklar och arrangemang och ytterligare andra fick arbetsträning eller anställning.

Hösten 2013 startades föreningen Creativa Gemenskapens Kooperativ. Ganska direkt tog vi på oss ett par städuppdrag av ABF:s lokaler och formaliserade mötesplatsens kaffeförsäljning för att börja få inkomster. Resten av året fokuserade vi på att utveckla verksamheten genom att sälja tjänster inom layout, catering och konferens. Vi fick också två samarbetsuppdrag med Sociala Resursförvaltningen; ett friskvårdsprojekt, där vi hyrde ut en av våra medarbetare som friskvårdscoach, samt ett aktivitetsprojekt där vi erbjöd boende inom LSS PK3 aktiviteter inom natur och kultur. 1 oktober 2014 gick sju anställningar över från ABF till Creativa Gemenskapen. 2015 låg fokus på att göra Creativa Gemenskapen till en självbärande verksamhet. Under sommaren tog vi över bakning till och bemanning av Garagets café samt lunchservering på Victoriahus. Sommaren 2016 övertog vi restaurangdriften på mötesplats Tuppen, under namnet KÖKET by CG. I dagsläget är vi cirka tjugo personer som arbetar i Creativa Gemenskapen, och ytterligare några som praktiserar och arbetar ideellt.

Annonser