Det är med stor sorg vi måste meddela att Creativa Gemenskapen har gått i konkurs.  Att driva ett arbetsintegrerande socialt företag är en stor utmaning med väldigt små marginaler och vi har brottats med att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt under en tid.

Ett sånt här beslut är aldrig lätt för en styrelse att fatta, men det fanns tyvärr ingen annan utväg till slut. Det finns ingen enskild anledning som utlösande orsak, utan det handlar om ett stort antal olika faktorer som var för sig sannolikt hade gått att hantera men som tillsammans gjort det omöjligt att driva verksamheten vidare eftersom den inte går ihop ekonomiskt.

Vi vill från styrelsens sida rikta ett särskilt tack till verksamhetschef Anna-Karin Wickström som nyligen började hos oss. Hon har på kort tid gjort ett oerhört stort arbete i att försöka vända verksamheten och vänt och vridit på alla möjligheter med stort engagemang och energi.

Vi vill också tacka alla er medlemmar som gjort det möjligt att starta och driva verksamheten och vi vet att många av er också är kunder i våra verksamheter.

Sist men inte minst vill vi tacka all vår fantastiska och lojala personal på Tuppen, Victoriahus, Garaget, lokalvård och administration. Många av er har gjort en lång resa med Creativa Gemenskapen och utan er hade verksamheten inte klarat sig så länge som den ändå har gjort.

Styrelsen genom ordförande Marie-Louise Lövgren

Inplanerade kulturarrangemang på Tuppen på torsdagarna fortsätter som planerat

För information och frågor om verksamheten hänvisar vi till konkursförvaltaren Trägårdh advokatbyrå

Telefon +46 46 12 40 30

E-post: info@tragardh.se

 

Annonser